Kontakt

DMK Projekt
Dałek, Kowalczyk; Inżynierowie Budownictwa Sp.p.

Adres:
ul.Trojańska 7/31D
02-261 Warszawa

tel.: +48 22 574 43 55
e-mail: biuro(at)dmkprojekt.pl

Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000336172
NIP 522-292-99-63

oprogramowanie: silverion.pl    ©2012 DMKprojekt