Przedmiotem działalności DMK Projekt jest

 • projektowanie konstrukcji budowlanych
 • modernizacje i rozbudowy obiektów budowlanych
 • projektowanie konstrukcji geotechnicznych – pali, ścian szczelinowych, obudów wykopów
 • weryfikacja dokumentacji projektowych
 • optymalizacja projektów konstrukcyjnych (value engineering)
 • doradztwo techniczne
 • opracowanie opinii i ekspertyz technicznych
 • projekty rozbiórek
 • nadzory autorskie

W ramach każdego realizowanego projektu zapewniamy:

 • inżyniera projektu – osobę odpowiedzialną za postęp prac projektowych; jedyną osobę podejmującą ustalenia projektowe i kontaktującą się z klientem i branżystami
 • ścisłą współpracę z innymi branżami na każdym etapie procesu projektowego
 • rozwiązania projektowe pozwalające połączyć bezpieczeństwo konstrukcji z prostotą wykonania i oszczędnościami materiałowymi
 • ścisłą współpracę z wykonawcą, stały nadzór autorski i pomoc w rozwiązywaniu problemów, które mogą pojawić się w trakcie realizacji obiektu